Sevgili Erdem Gül ve Sn. Dündar’ın tutuklanması, tarzını ya da siyasî duruşunu beğensek de beğenmesek de gazetecilik yapan, düşündüklerini yazıp çizen her birimizi ayrı ayrı sindirme girişimi olmakla birlikte iç gündeme malzeme kaygısıdır. Hayatımıza devam ederken uygulanan baskı politikalarını unutmamalıyız. Değerli dostlara sabır ve metanet diliyorum. Gün elbet ayacaktır.