Bu siteyi kullanarak kısıtlama yapmaksızın aşağıdaki kullanım şartlarını kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Bu siteyi kullanmadan önce lütfen şartları dikkatlice okuyunuz. Bu duyuru güncellenerek şartlar herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bu güncellemeler sizin için bağlayıcı olacağından tabi olduğunuz güncel şartları görebilmek adına periyodik olarak bu sayfayı ziyaret etmeniz önerilir.

SORUMLULUK REDDİ

İlgili kanunun izin verdiği ölçüde, bu sitedeki malzemeler sarih veya zımnî herhangi bir taahhüt olmaksızın olduğu gibi sunulmaktadır. ARAS ONUR, ticari elverişlilik ve belli bir amaca uygunluğa ilişkin zımni taahhütler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sarih veya zımnî tüm taahhütleri reddeder. ARAS ONUR, malzemelerde yer alan fonksiyonların kesintisiz veya hatasız olacağını, kusurların düzeltileceğini veya bu sitenin veya siteyi sunan sunucunun virüs veya diğer zararlı unsurları içermediğini taahhüt etmez. ARAS ONUR doğrulukları ve güvenirlikleri bakımından veya sair suretle bu sitedeki malzemelerin kullanımına veya kullanımın sonuçlarına dair bir beyan veya taahhütte bulunmaz. Tüm gerekli servis, tamir veya düzeltme masrafları site ziyaretçileri tarafından karşılanmalıdır. Burada yer alan bilgiler ve açıklamalar tüm ilgili şartlar ve istisnalara ilişkin tüm açıklamaları içermeyebilir; yalnızca genel bilgi verme amaçlıdır. Bu site ARAS ONUR’a ait olmayan başka sitelere bağlantı verebilir; bağlantı verilen sitelerin içeriğinden ARAS ONUR sorumlu değildir ve bu tür sitelere bağlantı verilmesi, bu siteleri veya içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

ARAS ONUR bu sitede doğru ve güncel bilgileri bulundurmak için makul çabayı gösterse de bazen hatalar veya eksiklikler ortaya çıkabilir. İlgili kanunun izin verdiği ölçüde, bu sitenin içeriğinin doğruluğu hakkında bir beyan veya taahhütte bulunulmaz ve ARAS ONUR ya da yetkili bir temsilcisine söz konusu zararlar bildirilmiş olsa dahi ihmalkarlık dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir durumda ARAS ONUR veya bu sitenin tasarımında, hazırlanmasında veya sunulmasında yer alan bir taraf bu sitedeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından doğan doğrudan, dolaylı veya cezai zararlar için tarafınıza karşı yükümlü olmayacaktır. Tüm zararlar, hasarlar ve dava sebepleri için ARAS ONUR’un tarafınıza toplam yükümlülüğü hiçbir durumda bu siteye erişmek için tarafınızca ödenen tutarı (varsa) aşmayacaktır. ARAS ONUR ayrıca bu siteye erişiminiz, kullanımınız veya göz atmanız veya bu siteden herhangi bir materyal, veri, metin, resim, video indirmeniz veya bir şeyi dinlemeniz sonucunda bilgisayar donanımınıza veya sair bir eşyanıza gelebilecek bir hasar veya virüslerden sorumlu ve yükümlü olmayacaktır.

MATERYALLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMA

Bu site Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Hitit Vergi Dairesi 3610283048 numaralı mükellefi ARAS ONUR’a aittir ve kendisi tarafından işletilmektedir. ARAS ONUR tarafından açıkça belirtilenler dışında, bu sitenin veya ARAS ONUR’un sahip olduğu, işlettiği, lisansına sahip olduğu veya kontrolündeki bir sitenin hiçbir materyal herhangi bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, indirilemez, iletilemez veya dağıtılamaz. Bu sitede görüntülenen materyali yalnızca kendi kullanımınız için indirebilirsiniz; ancak bunun için tüm telif haklarına ve materyallerde yer alan diğer mülkiyet bildirimlerine sahip olmanız gerekir. Önceden ARAS ONUR’un yazılı izni olmadan, metin, resimler, ses ve video dâhil olmak üzere umumi veya ticari bir amaçla bu sitenin içeriğini dağıtamazsınız, değiştiremezsiniz, iletemezsiniz, yeniden kullanamazsınız, yeniden yayımlayamazsınız veya kullanamazsınız. ARAS ONUR bu sitede gösterilen materyallerin üçüncü taraf haklarına tecavüz etmeyeceğini beyan veya taahhüt etmez.

YASAL HUSUSLAR

Burada aksi belirtilmediği sürece, ARAS ONUR bu sitedeki materyallerin herhangi bir yerde kullanımının uygun veya mevcut olduğunu beyan etmez. Bu siteye bağlanmayı kendi inisiyatifiyle tercih edenler yerel kanunlara riayet etmekle yükümlüdür.

BİLGİLERİN MÜLKİYETİ

Veriler, sorular, yorumlar veya öneriler dâhil olmak üzere bu site aracılığıyla, elektronik posta yoluyla veya sair şekilde ARAS ONUR’a ya da yetkilendirdiği üçüncü kişilere ilettiğiniz kişisel bilgi ve veriler dışındaki herhangi bir bilgi, gizli veya özel bir bilgi olarak görülmeyecektir ve site yöneticisinin mülkiyetinde olacaktır. Kişisel bilgi veya veriler dışındaki bilgiler çoğaltma, talep, açıklama, iletim, yayımlama, ilan veya postalama dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanılabilir.

VERGİ TEVKİFATI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun on sekizinci(18) maddesi uyarınca “Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, videobant, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota hâlindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hâsılat Gelir Vergisinden müstesnadır.” ARAS ONUR’un hak ettiği telif bedelleri, aynı kanunun doksan dördüncü(94) maddesinin ikinci(2) fıkrası (a) bendine göre “18’inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17” oranında stopaja tabidir.