Disiplinlerarası LGBT inceleme ve araştırmalarını içeren, on iki yazarın ortak çalışmasıyla on ayrı bölümden oluşan Direnç, Onur ve Dahası isimli kitap FİSA Yayınları tarafından yayımlandı. Editörlüğünü Aras Onur’un üstlendiği kitap psikoloji, sosyoloji, hukuk, tıp, iletişim, çevre bilimleri ve gelişim disiplinlerinden değerlendirmeleri içeriyor.

Önsözden:
“Türk Tabipleri Birliği tarafından ulusal hakemli dergi statüsünde neşredilen Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin cinsel yönelimler hakkında özel bir sayı yayımlaması amacıyla Ocak 2016’da çalışmalarına başladığım disiplinlerarası LGBTİ inceleme ve araştırmaları derlemesinin odağının genişlemesiyle bağımsız bir ürüne dönüşmesinden kıvanç duyuyorum. (…)”